V rámci účtovných služieb sa zameriavame na kvalitné spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, základné účtovné poradenstvo pre klientov je pre nás samozrejmosťou.

Vieme pre Vás urobiť:
 • Spracovanie jednoduchého účtovníctva vrátane spracovania účtovnej závierky a vypracovania prehľadov / výstupov z účtovníctva
 • Spracovanie podvojného účtovníctva vrátane spracovanie účtovnej závierky a vypracovania prehľadov / výstupov z účtovníctva
Účtovné poradenstvo:
 • Konzultácie k účtovaniu účtovných prípadov
 • Odborné stanoviská k účtovaniu špecifických prípadov
 • Kontrola účtovníctva (kontrola účtovných dokladov, daňových priznaní, výkazov)
 • Rekonštrukcia účtovníctva za predchádzajúce obdobie
 • Návrh a pomoc pri implementácii účtovného softvéru v spoločnosti
 • Nastavenie systému efektívneho fungovania účtovného oddelenia v spoločnosti
 • Tvorba vnútropodnikových smerníc v spoločnosti, konzultácie k nim, pomoc pri ich zavádzaní
 • Zastupovanie interného účtovníka v prípade potreby
 • Vykonávanie roly „hlavného účtovníka“ spoločnosti podľa potreby
 • Nastavenie účtovníctva pre kontrolné činnosti v oblasti nákladov a výnosov
 • Online účtovné poradenstvo
Získajte bezplatnú nezáväznú cenovú ponuku

V prípade, že máte záujem o naše služby, neváhajte nás kontaktovať a my Vám pripravíme cenovú ponuku podľa Vaších potrieb.