Blog

Zmeny v zákone o DPH od 01.01.2020

Zmeny v zákone o DPH od 01.01.2020

Národná rada Slovenskej republiky schválila v priebehu roka 2019 tri zákony, ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v...

Zmeny v Zákone o dani z príjmov od 01.01.2020

Zmeny v Zákone o dani z príjmov od 01.01.2020

Dovoľujeme si Vám poskytnúť prehľad o najdôležitejších zmenách v zdaňovaní právnických a fyzických osôb ako aj v oblasti spoločných ustanovení. Novelou boli...