O nás

Vedeniu účtovníctva a spracovaniu miezd sa venujeme od roku 2008 (od roku 2011 vo forme podnikania obchodnej spoločnosti). V roku 2013 sme rozšírili naše služby o poskytovanie daňového poradenstva, nakoľko našu činnosť zastrešuje aktívny daňový poradca vedený v Slovenskej komore daňových poradcov. Za uvedené obdobie sme zabezpečili vedenie účtovníctva, vypracovanie daňových priznaní, účtovné a daňové poradenstvo viacerým živnostníkom, SZČO, malým a stredným firmám z rôznych oblastí podnikania s domácou ale aj zahraničnou majetkovou účasťou.

My hľadáme také cesty, aby Vaše účtovníctvo bolo presné, nápomocné a flexibilné.

Naším cieľom nie je len mechanické spracovanie dokladov, ale poskytnúť klientom aj odborné poradenstvo a také výstupy z účtovníctva, ktoré sú pre klientov zrozumiteľné a vedia ich využiť pri ekonomických rozhodnutiach v podnikaní.

rokov skúseností

spokojných klientov

zaúčtovaných položiek za deň

Prečo si vybrať nás:

Klientov zastupujeme pred správcom dane a pred ostatnými inštitúciami na základe udeleného splnomocnenia.

Na vedenie účtovníctva používame vlastný účtovný softvér alebo pracujeme v softvéri klienta, vieme zabezpečiť prípadne kombináciu (klient má prístup do účtovníctva vlastnej firmy).

Pri výkone svojich služieb sa snažíme vyjsť každému klientovi v maximálnej možnej miere v ústrety, zohľadňujeme ich individuálne potreby a berieme do úvahy všetky urgentné požiadavky.

Samozrejmosťou pri výkone našej profesie je aj uzatvorené profesijné poistenie zodpovednosti za škodu či už pri výkone daňového poradenstva alebo pri vedení účtovníctva.

Svoje služby poskytujeme v našich priestoroch (externe) alebo vieme vykonávať časť činností aj v sídle klienta (interne) po vzájomnej dohode.

Svoje služby poskytujeme na pravidelnej báze (mesačné/štvrťročné spracovávanie dokladov) ale aj na nepravidelnej báze (vo forme poskytovania poradenstva, ročné spracovanie účtovníctva). Zmluvným klientom poskytujeme základné účtovné poradenstvo v cene paušálu / účtovnej položky.

Svoju činnosť sa snažíme vykonávať efektívne – využívame on-line prístupy, automatické generovanie príkazov na úhradu, importovanie bankových výpisov, importy vystavených faktúr z iných softvérov.

Pri výkone svojej činnosti sa opierame o aktuálnu legislatívu, doplnenú pravidelným odborným vzdelávaním.

Naša najlepšia reklama sú spokojní klienti

S firmou spolupracujeme už viac ako 5 rokov, poskytuje nám služby v oblasti účtovníctva a miezd. Za celú dobu vysoko oceňujeme jej profesionálny a flexibilný prístup, skvelú komunikáciu a profesionálne poradenstvo.

Peter Kuzmin, konateľ

Agave Trade s.r.o.

Poskytované služby sú na vysokej profesionálnej úrovni. Kedykoľvek sme potrebovali poradiť alebo vyriešiť naše požiadavky ako v oblasti účtovníctva tak i v oblasti daňového poradenstva, dostali sme v krátkom čase relevantnú odpoveď. Spoločnosť môžem iba vrelo odporučiť.

Ing. Vladimír Husár, konateľ

PRO MEDICAL s.r.o.

S prácou pani Zabákovej (ACC IMPULSE s.r.o.) sme maximálne spokojní, je vždy ústretová a ochotná pomôcť nad dohodnutý rámec, čo je v dnešnej dobe zázrak. Veríme, že budeme spolupracovať ešte veľa rokov.

Mgr. Alžbeta Struhárová, konateľ

Transolut s.r.o.

Sme tu pre Vás

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať emailom,
telefonicky alebo si môžete dohodnúť osobné stretnutie.