Cenník

Cenu za účtovné služby, spracovanie mzdovej agendy a daňové poradenstvo stanovujeme vždy individuálne k vzájomnej spokojnosti oboch strán. Cena závisí od druhu poskytovaných služieb, od pripravenosti dokladov pre spracovanie, od požiadaviek klienta na výstupné doklady, od periodicity spracovávaných dokladov.

Cena môže byť stanovená paušálnou sadzbou, hodinovou sadzbou alebo podľa počtu spracovaných účtovných položiek. Kontaktujte nás a my Vám vypracujeme cenovú ponuku ušitú na mieru.

Nižšie uvedené ceny považujte za orientačné (pre platiteľa DPH – ide o ceny bez DPH, pre neplatiteľa DPH – ide o celkovú cenu).

Spracovanie jednoduchého účtovníctva:
 • Pre platiteľa DPH od 0,60 eur / položka (minimálna mesačná platba 25 eur)
 • Pre neplatiteľa DPH od 0,50 eur / položka (minimálna mesačná platba 25 eur)
 • Spracovanie účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve od 50 eur / rok
 • Spracovanie jednoduchého účtovníctva hodinovou sadzbou od 20 EUR /hod
Spracovanie podvojného účtovníctva:
 • Pre platiteľa DPH od 0,70 eur / položka (minimálna mesačná platba 30 eur)
 • Pre neplatiteľa DPH od 0,60 eur / položka (minimálna mesačná platba 30 eur)
 • Spracovanie účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve od 100 eur / rok
 • Spracovanie podvojného účtovníctva hodinovou sadzbou od 25 EUR / hod
Spracovanie miezd:
 • Spracovanie miezd pre 1 zamestnanca na TPP, dohodu mimo pracovného pomeru od 7 eur / mesiac (nad 30 zamestnancov je cena individuálna)
 • Spracovanie výkazov do Sociálnej poisťovne, Zdravotnej poisťovne 1x, Prehľadu dane zo závislej činnosti:
  • fixná platba ak počet zamestnancov je 1-5: 10 eur / mesiac
  • fixná platba ak počet zamestnancov je nad 5-30: 15 eur / mesiac
  • fixná platba ak počet zamestnancov je nad 30: cena individuálna
  • (v prípade ak sú zastúpené všetky 3 zdravotné poisťovne, fixná platba sa zvyšuje o 5 eur / mesiac)
 • Ročné zúčtovanie dane zamestnanca od 10 eur / zamestnanec / rok
 • Mzdové poradenstvo od 30 eur / hod
Spracovanie daňových priznaní a výkazov:
 • Spracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby od 50 eur / rok
 • Spracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby od 20 eur / rok
 • Spracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty od 20 eur / mesiac (štvrťrok)
 • Spracovanie kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty od 10 eur / mesiac (štvrťrok)
 • Spracovanie súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty od 25 eur / mesiac (štvrťrok)
 • Spracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel 7 eur / 1 vozidlo, 10 eur (do 5 vozidiel), nad 5 vozidiel – individuálna cena
Poradenstvo a ostatné služby:
 • Základné účtovné poradenstvo pre klientov, ktorým vedieme účtovníctvo: v cene paušálu
 • Účtovné poradenstvo nad rámec základného pre zmluvných klientov: 25 eur / hod
 • Účtovné poradenstvo pre klientov, ktorým nevedieme účtovníctvo: 35 eur / hod
 • Daňové poradenstvo pre klientov, ktorým nevedieme účtovníctvo: od 50 eur / hod
 • Účtovné poradenstvo (telefonické, e-mailové) pre klientov bez vedenia účtovníctva: 30 eur / hod (minimálne 1 hodina mesačne
 • Daňové poradenstvo (telefonické, e-mailové) pre klientov bez vedenia účtovníctva: 45 eur / hod (minimálne 1 hodina mesačne)
 • Kontrola a rekonštrukcia účtovníctva: od 30 eur / hod
 • Vypracovanie vnútropodnikových smerníc pre účtovníctvo: od 30 eur / hod
 • Zastupovanie klienta pri daňovej kontrole: od 50 eur / hod
 • Vypracovanie výkazov pre Štatistický úrad: 20 eur / hod
 • Vypracovanie výkazov pre NBS: 20 eur / hod
 • Príprava účtovných dokladov (fotenie, triedenie, kontrola, urgovanie nedostatkov) 15 eur / hod
 • Ostatné administratívne práce 15 eur / hod
 • Školenie v sídle klienta: od 50 eur / hod v závislosti od počtu hodín výkonu

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať emailom, telefonicky alebo si môžete dohodnúť osobné stretnutie.