Daňové poradenstvo

Správna kalkulácia výšky dane z príjmov fyzickej a právnickej osoby ale aj výšky dane z pridanej hodnoty za príslušné obdobie je našou prioritou v rámci poskytovania služieb daňového poradenstva. Taktiež Vám vieme poradiť ako nastaviť podnikanie z pohľadu daní alebo zastupovať vás pri výkone daňovej kontroly.

V oblasti dane z príjmov:
 • Príprava kalkulácie dane z príjmov
 • Výpočet preddavkov na daň z príjmov
 • Spracovanie a vypracovanie Daňového priznania k dani z príjmov pre FO
 • Spracovanie a vypracovanie Daňového priznania k dani z príjmov PO
 • Identifikácia rizikových oblastí
 • Identifikácia oblastí pre daňovú optimalizáciu
 • Vypracovanie transférovej dokumentácie medzi závislými osobami
V oblasti DPH:
 • Spracovanie a vypracovanie Daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
 • Spracovanie a vypracovanie Kontrolného výkazu DPH
 • Spracovanie a vypracovanie Súhrnného výkaz k DPH
 • Výpočet koeficientu DPH
V oblasti miestnych daní:
 • Splnenie oznamovacej povinnosti
 • Spracovanie a vypracovanie Daňového priznania k dani z nehnuteľností
 • Spracovanie a vypracovanie Daňového priznania k dani z motorových vozidiel
Iné:
 • Odborné konzultácie a písomné stanoviská k jednotlivým daňovým prípadom
 • Kontrola účtovných dokladov z pohľadu daní, kontrola daňových priznaní
 • Zastupovanie klientov a poskytovanie odbornej podpory pri výkone daňovej kontroly
 • Zastupovanie klientov pri bežných činnostiach pred správcom dane
 • Daňové plánovanie a daňová optimalizácia
 • Vykonávanie nezávislých daňových auditov s cieľom identifikovať rizikové oblasti
 • Online alebo telefonické daňové poradenstvo
Získajte bezplatnú nezáväznú cenovú ponuku

V prípade, že máte záujem o naše služby, neváhajte nás kontaktovať a my Vám pripravíme cenovú ponuku podľa Vaších potrieb.