Mzdy a personalistika

Našou úlohou pri poskytovaní tohto typu služieb je správny a včasný výpočet miezd Vašich zamestnancov, zároveň aj komunikácia so sociálnou, zdravotnou poisťovňou a ostatnými inštitúciami.

Vieme pre Vás urobiť:
  • Mesačné spracovanie miezd zamestnancov (výpočet miezd, odvodov a preddavkov na daň zo závislej činnosti)
  • Vyhotovenie mesačných výkazov pre sociálnu a zdravotnú poisťovňu
  • Vyhotovenie Prehľadu o zrazených preddavkoch zo závislej činnosti
  • Spracovanie a vypracovanie Daňového priznania k dani z príjmov PO
  • Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
  • Prihlásenie a odhlásenie zamestnancov do/zo Sociálnej a zdravotnej poisťovne
  • Príprava pracovných zmlúv, dohôd o hmotnej zodpovednosti, iných pracovno-právnych zmlúv
  • Komplexné pracovno-právne poradenstvo
  • Zastupovanie klientov pred Daňovým úradom, Sociálnou poisťovňou a Zdravotnými poisťovňami v prípade kontroly
  • Vyhotovenie štatistických výkazov
Získajte bezplatnú nezáväznú cenovú ponuku

V prípade, že máte záujem o naše služby, neváhajte nás kontaktovať a my Vám pripravíme cenovú ponuku podľa Vaších potrieb.