Služby

Naše služby

Poskytujeme komplexné služby pre žívnostníkov až po medzinárodné firmy

Daňové poradenstvo

Správna kalkulácia výšky dane z príjmov fyzickej a právnickej osoby ale aj výšky dane z pridanej hodnoty za príslušné obdobie je našou prioritou v rámci poskytovania služieb daňového poradenstva.

Účtovné služby

Zameriavame sa na kvalitné spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, základné účtovné poradenstvo pre klientov je pre nás samozrejmosťou.

Mzdy a personalistika

Poskytujeme správny a včasný výpočet miezd, zároveň aj komunikáciu so sociálnou, zdravotnou poisťovňou a ostatnými inštitúciami.

Školenia a semináre

Našim cieľom v tejto oblasti je zabezpečiť pre Vás špeciálne školenie presne podľa Vašich potrieb, s dôrazom na ciele a požiadavky klienta.

Požadujete viac informácií?

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať emailom,
telefonicky alebo si môžete dohodnúť osobné stretnutie.